dijous, 1 de juliol de 2010

EL SÍNDIC DE GREUGES ADMET A TRÀMIT LA QUEIXA DEL CPD

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha admés a tràmit la queixa presentada pel Col·lectiu de Professionals del Doblatge (CPD) en la que denunciàvem la retallada de RTVV en el pressupost de doblatge i les greus consequêncies que tindrà per al sector.
L'admisió a tràmit no vol dir que el Síndic ens done la raó (almenys, de moment), sinó que l'assumpte té la importància suficient com per a iniciar una investigació i recabar de l'Administració afectada la informació pertinent per a, finalment, emetre una resolució que —esperem— ens siga favorable.